Τεχνική υποστήριξη

Η τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση που παρέχει η εταιρεία μας διασφαλίζει ότι μπορείτε να αποκομίσετε τη βέλτιστη απόδοση από το σύστημά σας. Η εκτεταμένη τεχνική βιβλιογραφία και τα παραδείγματα εφαρμογών διατίθενται για λόγους αναφοράς και τα εκπαιδευτικά προγράμματα διεξάγονται από άτομα με μεγάλη εμπειρία στα συστήματα, τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές.

 

Επισκόπηση


 
 

Διαδικτυακά εργαλεία

Η Bosch έχει αναπτύξει μια σειρά διαδραστικών εργαλείων για να βρίσκετε πιο εύκολα το κατάλληλο προϊόν για τις ανάγκες ασφαλείας σας.

 
 

Γνωσιακή βάση για την ασφάλεια

Η γνωσιακή βάση για την ασφάλεια παρέχει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεστε.