Επικοινωνία

 

Due to technical issues contact forms are currently not available. We apologize for the inconvenience.

Please contact us via email:
boschst@gr.bosch.com

 
 
 

Διεύθυνση

Τηλεφωνικό κέντρο
+30 210 5701200

Τμήμα Logistics
Τηλ.: +30 210 5701 353
Φαξ: +30 210 5701 357

Γιάννης Χαϊκάλης
Υπεύθυνος προϊόντων
Τηλ: +30 210 5701349
e-mail: john.chaikalis@gr.bosch.com