Προφίλ της εταιρείας

 

Το τμήμα Συστημάτων Ασφαλείας της Bosch, είναι ένας κορυφαίος παγκόσμιος προμηθευτής προϊόντων προστασίας και ασφάλειας, καθώς προϊόντων συστημάτων επικοινωνίας. Σε επιλεγμένες χώρες η Bosch προσφέρει λύσεις και υπηρεσίες ασφάλειας, ενεργειακής απόδοσης και αυτοματισμού κτιρίων. Περισσότεροι από 13.000 συνεργάτες και πωλήσεις ύψους περίπου € 1,7 δισεκατομμύρια το 2015 *. Κύριος στόχος είναι η προστασία της ζωής, των κτιρίων και των περιουσιακών στοιχείων. Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων περιλαμβάνει παρακολούθηση βίντεο, ανίχνευση εισβολέων, συστήματα πυρανίχνευσης και φωνητικού συναγερμού καθώς και συστήματα ελέγχου και διαχείρισης πρόσβασης.

Πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.boschsecurity.com

*Οι πωλήσεις και τα στοιχεία των συνεργατών που αποκαλύπτονται για το 2015 δεν περιλαμβάνουν τα στοιχεία των Bosch Service Solutions. Το 2016 το Bosch Service Solutions έχει γίνει ένα ξεχωριστό τμήμα εντός του Ομίλου Bosch.

 
 

Διεθνές επιχειρηματικό προϊόν

Επαγγελματικά συστήματα ήχου και συνεδριακά συστήματα για την επικοινωνία φωνής, ήχου και της μουσικής ολοκληρώνουν τη γκάμα προϊόντων. Το τμήμα Συστημάτων Ασφαλείας της Bosch αναπτύσσει και κατασκευάζει σε δικές του εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία.

 

Η γκάμα προϊόντων μας

• Συστήματα παρακολούθησης

• Συστήματα ελέγχου πρόσβασης

• Συστήματα συναγερμού

• Συστήματα πυρανίχνευσης

• Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας

• Συστήματα δημόσιων ανακοινώσεων

•Συνεδριακά συστήματα

 

Μάθετε για εμάς

Ο Όμιλος Bosch είναι ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως προμηθευτές τεχνολογίας και υπηρεσιών. Το οικονομικό έτος 2016 είχε πωλήσεις της τάξης των 73,1 δις ευρώ και απασχολούσε περίπου 390.000 υπαλλήλους .Οι δραστηριότητες του ομίλου χωρίζονται σε τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς: Μobility Solutions, Βιομηχανικής Τεχνολογίας, Καταναλωτικών Αγαθών καθώς και Ενέργειας και Τεχνολογίας Κτηρίων. Ως κορυφαία εταιρεία IoT, η Bosch προσφέρει καινοτόμες λύσεις για έξυπνα σπίτια, έξυπνες πόλεις, «connected mobility» και “connected industry”. Χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία της στην τεχνολογία αισθητήρων, λογισμικού και υπηρεσιών, καθώς και στο δικό της IoT cloud, για να προσφέρει στους πελάτες σύνδεση και λύσεις, από μια μόνο πηγή. Στρατηγικός της στόχος είναι να παρέχει καινοτόμες λύσεις για το διαδίκτυο των αντικειμένων (Internet of things). Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του ομίλου Bosch έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν την ποιότητα ζωής, παρέχοντας λύσεις τόσο καινοτόμες όσο και επωφελείς. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία προσφέρει «Τεχνολογία για τη ζωή» σε όλον τον κόσμο.Τον Όμιλο Bosch αποτελούν η Robert Bosch GmbH και οι περίπου 450 θυγατρικές επιχειρήσεις σε 60 χώρες. Εάν συμπεριληφθούν οι αντιπροσωπείες και τα γραφεία πωλήσεων, τότε η Bosch εκπροσωπείται σε κάθε χώρα του κόσμου. Η καινοτομία της Bosch αποτελεί τη βάση της μελλοντικής της ανάπτυξης. Η Bosch απασχολεί 59,000 υπαλλήλους στο τομέα της έρευνας σε 120 περιοχές της υφηλίου.