Πολιτική Απορρήτου

 

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου Bosch

1. Γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων
Το Τμήμα Ασφάλειας και Συστημάτων Ασφαλείας της Robert Bosch Α.Ε (εφεξής «Bosch» ή «εμείς» ή «εμάς») σας υποδέχεται με χαρά στις διαδικτυακές σελίδες μας και εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας (από κοινού αναφερόμενες και ως «Διαδικτυακές προσφορές») αλλά και το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα μας.

2. Η Bosch σέβεται το απόρρητό σας
Η προστασία του απορρήτου σας καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων αλλά και η ασφάλεια όλων των επιχειρηματικών δεδομένων είναι σημαντικό ζήτημα για εμάς. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την επίσκεψή σας στις Διαδικτυακές προσφορές μας με εμπιστευτικότητα και αποκλειστικά σύμφωνα με τους θεσμικούς κανονισμούς.

Η προστασία των δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών συμπεριλαμβάνονται στην εταιρική πολιτική μας.

3. Υπεύθυνος επεξεργασίας
Η Bosch είναι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας με αρμοδιότητα στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Οι εξαιρέσεις περιγράφονται στην παρούσα γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων.
Τα στοιχεία επικοινωνίας μας έχουν ως εξής:

Robert Bosch Α.Ε.
Ερχείας 37
19400 Κορωπί
Ελλάδα

Ηλ. ταχυδρομείο: boschst@gr.bosch.com

Τηλέφωνο: +30 (210)570-1353

4. Συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων

4.1. Κατηγορίες δεδομένων που δέχονται επεξεργασία
Γίνεται επεξεργασία των παρακάτω κατηγοριών δεδομένων:

 • Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου, διεύθυνση, διεύθυνση IP)
 • Συμβατικά γενικά δεδομένα (π.χ. συμβατικές σχέσεις, συμβατικό ενδιαφέρον ή ενδιαφέρον για προϊόντα)
 • Ιστορικό πελάτη
 • Δεδομένα λογιστικής συμβάσεων και πληρωμών

4.2. Αρχές
Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούνται από όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ονόματα, διευθύνσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις ηλ. ταχυδρομείου, συμβατικά γενικά δεδομένα, δεδομένα λογιστικής συμβάσεων και πληρωμών, τα οποία αποτελούν έκφραση της ταυτότητας ενός ατόμου.
Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων IP) μόνο όταν υπάρχει είτε νομική βάση για να το κάνουμε, είτε έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών δεδομένων αναφορικά με το ζήτημα αυτό, π.χ. μέσω εγγραφής.

4.3. Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις
Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών στους οποίους αναθέτουμε έργα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους παρακάτω σκοπούς επεξεργασίας:

 • Παροχή αυτών των Διαδικτυακών προσφορών
  (Νομική βάση: Αιτιολογημένο ενδιαφέρον εκ μέρους μας για απευθείας μάρκετινγκ υπό τον όρο ότι λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και ανταγωνισμού).
 • Παροχή αυτών των Διαδικτυακών προσφορών και εκπλήρωση σύμβασης σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους μας, συμπεριλαμβανομένου του συμβιβασμού. Ο συμβιβασμός ενδέχεται να περιλαμβάνει την πώληση αξιώσεων.
  (Νομικές βάσεις: Εκπλήρωση σύμβασης ή/και το αιτιολογημένο ενδιαφέρον μας για αποδοτική διαχείριση αξιώσεων αναφορικά με την πώληση αξιώσεων).
 • Προσδιορισμός διακοπών/διαταραχών και για λόγους ασφάλειας.
  (Νομικές βάσεις: Εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας εντός του πεδίου εφαρμογής της ασφάλειας δεδομένων και αιτιολογημένο ενδιαφέρον για την επίλυση διακοπών/διαταραχών και την ασφάλεια των προσφορών μας).
 • Προώθηση από εμάς και προώθηση από άλλους, αλλά και έρευνα αγοράς και ανάλυση κάλυψης, εντός του πεδίου εφαρμογής που επιτρέπεται θεσμικά ή με βάση τη συγκατάθεση.
  (Νομικές βάσεις: Συγκατάθεση/ αιτιολογημένο ενδιαφέρον εκ μέρους μας για απευθείας μάρκετινγκ υπό τον όρο ότι λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και ανταγωνισμού).
 • Αποστολή ενημερωτικού δελτίου με ηλ. ταχυδρομείο ή SMS/MMS με τη συγκατάθεση του παραλήπτη. (Νομική βάση: Συγκατάθεση).
 • Λειτουργία διαδικτυακής κοινότητας για εγγεγραμμένα μέλη με σκοπό την πρόσβαση σε υλικά που μπορούν να υποστηρίξουν το σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας (Νομική βάση: Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων).
 • Διαφύλαξη και δικαίωση των δικαιωμάτων μας.
  (Νομική βάση: Αιτιολογημένο ενδιαφέρον εκ μέρους μας για τη διαφύλαξη και δικαίωση των δικαιωμάτων μας).

4.4. Εγγραφή
Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε/ έχετε πρόσβαση στα οφέλη που απαιτούν τη διαμόρφωση μιας σύμβασης, σας ζητάμε να εγγραφείτε. Εντός του πεδίου εφαρμογής της εγγραφής, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για τη διαμόρφωση και εκπλήρωση της σύμβασης (π.χ. όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου κατά περίπτωση, στοιχεία της προτιμώμενης μεθόδου πληρωμών ή του κατόχου του λογαριασμού) αλλά και, κατά περίπτωση, πρόσθετα δεδομένα σε εθελοντική βάση. Οι υποχρεωτικές δηλώσεις επισημαίνονται με *.

4.5. Αρχεία καταγραφής
Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει ορισμένες πληροφορίες που αποθηκεύουμε στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής.
Αποθηκεύουμε αρχεία καταγραφής για σύντομο χρόνο αποκλειστικά με σκοπό τον προσδιορισμό διαταραχών και για λόγους ασφάλειας (π.χ. για να αποσαφηνίσουμε προσπάθειες επίθεσης) και στη συνέχεια τα διαγράφουμε. Αρχεία καταγραφής που χρειάζεται να διατηρηθούν για λόγους αποδεικτικής τεκμηρίωσης εξαιρούνται της διαγραφής μέχρι να επιλυθεί εντελώς το σχετικό συμβάν και ενδέχεται, κατά περίπτωση, να μεταβιβαστούν σε ερευνητικές αρχές.
Τα αρχεία καταγραφής χρησιμοποιούνται και για σκοπούς ανάλυσης (χωρίς διεύθυνση IP ή χωρίς ολοκληρωμένη διεύθυνση IP). Βλ. ενότητα Ανάλυση ιστού.
Στα αρχεία καταγραφής, αποθηκεύονται συγκεκριμένα οι παρακάτω πληροφορίες:

 • Διεύθυνση IP (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) της τερματικής συσκευής που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στις Διαδικτυακές προσφορές
 • Διαδικτυακή διεύθυνση του ιστότοπου από τον οποίο γίνεται πρόσβαση στη Διαδικτυακή προσφορά (η αποκαλούμενη URL προέλευσης ή παραπέμπουσα URL)
 • Όνομα του παρόχου υπηρεσιών που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στις Διαδικτυακές προσφορές
 • Όνομα των αρχείων ή των πληροφοριών στις οποίες πραγματοποιείται πρόσβαση
 • Ημερομηνία και ώρα αλλά και διάρκεια ανάκτησης
 • Ποσότητα μεταφερόμενων δεδομένων
 • Λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων (π.χ. Flash Player)
 • Κωδικός κατάστασης http (π.χ. “Request successful” (Επιτυχές αίτημα) ή “File requested not found” (Δεν βρέθηκε το αρχείο που ζητήθηκε)).

4.6. Παιδιά
Η παρούσα Διαδικτυακή προσφορά δεν προορίζεται για παιδιά μικρότερα των 16 ετών.

4.7. Μεταφορά δεδομένων
4.7.1. Μεταφορά δεδομένων σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας
Τα προσωπικά σας δεδομένα προωθούνται κατά κύριο λόγο σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας μόνο όταν απαιτείται για την εκπλήρωση μιας σύμβασης, στην περίπτωση που εμείς ή κάποιος τρίτος έχουμε θεμιτό συμφέρον για τη μεταφορά, ή όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Τα συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τις νομικές βάσεις βρίσκονται στην Ενότητα – Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις. Τα τρίτα μέρη μπορεί να είναι επίσης άλλες εταιρείες του Ομίλου Bosch. Όταν δεδομένα μεταφέρονται σε τρίτα μέρη με βάση αιτιολογημένο ενδιαφέρον, αυτό επεξηγείται στη γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων.
Επιπλέον, δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας όταν υποχρεωνόμαστε να το κάνουμε εξαιτίας θεσμικών κανονισμών ή εκτελεστών διοικητικών ή δικαστικών αποφάσεων.
4.7.2. Πάροχοι υπηρεσιών (γενικά)
Έχουμε αναθέσει σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών έργα όπως υπηρεσίες πωλήσεων και μάρκετινγκ, διαχείριση συμβάσεων, χειρισμό πληρωμών, προγραμματισμό, φιλοξενία δεδομένων και υπηρεσίες τηλεφωνικών κέντρων. Έχουμε επιλέξει αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών προσεκτικά και τους επανεξετάζουμε τακτικά, ιδίως αναφορικά με την επιμελή αντιμετώπιση και προστασία των δεδομένων που έχουν αποθηκεύσει. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο και να συμμορφώνονται με τις θεσμικές προβλέψεις. Πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να είναι επίσης άλλες εταιρείες του Ομίλου Bosch.
4.7.3. Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών
Χρησιμοποιούμε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.
Ανάλογα με τον τύπο μεθόδου πληρωμών που επιλέξετε κατά τη διαδικασία παραγγελιοδότησης, μεταφέρουμε δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία πληρωμών (π.χ. δεδομένα τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας) προς το πιστωτικό ίδρυμα που επιφορτίζεται με την πληρωμή ή προς τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στους οποίους έχουμε αναθέσει το έργο. Ορισμένες φορές, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών συλλέγουν επίσης και επεξεργάζονται τέτοιου είδους δεδομένα ως υπεύθυνοι επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή (όπου οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων), ισχύει η γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων ή η πολιτική απορρήτου του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

4.7.4. Διαχείριση αξιώσεων
Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αναθέτουμε την είσπραξη αξιώσεων σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.
Επιπλέον, έχουμε θεμιτό συμφέρον στην πώληση αξιώσεων σε τρίτα μέρη και στη μεταφορά των απαραίτητων δεδομένων για την είσπραξη της αξίωσης προς το σχετικό αγοραστή της αξίωσης. Κατά την είσπραξη αξιώσεων, οι αγοραστές των αξιώσεων ενεργούν για λογαριασμό τους και είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων. Από την άποψη αυτή, ισχύουν οι γνωστοποιήσεις προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου αγοραστή των αξιώσεων.

4.8. Μεταφορά σε παραλήπτες εκτός του ΕΟΧ
Μπορούμε επίσης να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε παραλήπτες που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ σε αποκαλούμενες τρίτες χώρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διασφαλίζουμε πριν τη μεταφορά είτε ότι ο παραλήπτης των δεδομένων παρέχει κατάλληλο επίπεδο προστασίας (π.χ. λόγω απόφασης επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντίστοιχη χώρα ή λόγω συμφωνίας βάσει των αποκαλούμενων πρότυπων προβλέψεων ΕΕ με τον παραλήπτη), είτε ότι έχετε συγκατατεθεί στη μεταφορά.
Έχετε δικαίωμα να παραλάβετε μια επισκόπηση των παραληπτών σε τρίτες χώρες και αντίγραφο των ειδικά συμφωνημένων προβλέψεων που εξασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε τις δηλώσεις που γίνονται στην ενότητα Επικοινωνία .

4.9. Διάρκεια αποθήκευσης, περίοδοι διατήρησης δεδομένων
Πρωτίστως, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο καιρό είναι απαραίτητο ώστε να προσφέρουμε τις Διαδικτυακές προσφορές μας και τις υπηρεσίες που συνδέονται με αυτές, ή για όσο καιρό έχουμε αιτιολογημένο συμφέρον για την αποθήκευση των δεδομένων (π.χ. μπορεί να διατηρούμε αιτιολογημένο συμφέρον για ταχυδρομικό μάρκετινγκ με την εκπλήρωση μιας σύμβασης). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα σας με εξαίρεση δεδομένα που πρέπει να αποθηκεύουμε για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων (π.χ. υποχρεωνόμαστε λόγω των περιόδων διατήρησης δεδομένων κατά τους φορολογικούς και εμπορικούς κώδικες να διατηρούμε έγγραφα όπως συμβάσεις και τιμολόγια διαθέσιμα για ορισμένη χρονική περίοδο).

5. Πιστοληπτικές αξιολογήσεις
Έχουμε αιτιολογημένο συμφέρον για την εκτέλεση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα με σκοπό την προστασία μας από επισφαλή χρέη ή επενδύσεις. Μπορούμε να αναθέσουμε το έργο σε εταιρείες, οι οποίες διεξάγουν μαθηματική και στατιστική ανάλυση για την εκτίμηση του κινδύνου αθέτησης πληρωμών, και να παραδώσουμε, εντός του πεδίου εφαρμογής του επιτρεπτού από τη νομοθεσία, πληροφορίες σχετικά με την πιθανότητα αθέτησης πληρωμών. Για την εκτίμηση, μπορεί να χρησιμοποιηθούν δεδομένα διεύθυνσης αλλά όχι μόνο.
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα μιας πιστοληπτικής αξιολόγησης δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις μας, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να ζητήσουμε διασφαλισμένη μέθοδο πληρωμής (π.χ. πιστωτική κάρτα) ή να αρνηθούμε τη σύναψη σύμβασης.
Μια πιστοληπτική αξιολόγηση βασίζεται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Αν διαφωνείτε με το αποτέλεσμα, μπορείτε να καταθέσετε την άποψή σας γραπτώς ώστε να εξεταστεί από έναν υπεύθυνο της υπόθεσης. Επιπλέον, δικαιούστε να μάθετε τους ουσιώδεις λόγους που υποστηρίζουν την απόφαση του σχετικού παρόχου των υπηρεσιών.

6. Αναφορές που γίνονται σε πιστωτικούς φορείς
Αναφέρουμε τις ληξιπρόθεσμες αξιώσεις σε πιστωτικούς φορείς όταν, παρά την ωρίμανση, δεν έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή, όταν η μεταφορά είναι απαραίτητη για να διαφυλάξουμε το αιτιολογημένο συμφέρον μας ή αιτιολογημένο συμφέρον τρίτων και όταν υφίστανται πρόσθετες θεσμικές απαιτήσεις. Αυτές είναι

 • Εκτελεστότητα της αξίωσης ή ύπαρξη ρητής υποσχετικής επιστολής, ή
 • Έκδοση τουλάχιστον δύο γραπτών γνωστοποιήσεων ληξιπρόθεσμου με την ωρίμανση της αξίωσης, όπου η πρώτη γνωστοποίηση ληξιπρόθεσμου πρέπει να έχει προκύψει τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν και ο χρεώστης έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα κατάθεσης της αξίωσης σε πιστωτικό φορέα (με την πρώτη αυτή γνωστοποίηση ή τουλάχιστον πριν την πραγματική κατάθεση στον πιστωτικό φορέα) και δεν έχει αμφισβητηθεί η αξίωση, ή
 • Δυνατότητα καταγγελίας της συμβατικής σχέσης χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση λόγω οφειλόμενων και ο χρεώστης έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα κατάθεσης της αξίωσης σε πιστωτικό φορέα.
 • Επιπλέον, μπορεί να αναφέρουμε αντισυμβατική συμπεριφορά (π.χ. απάτη, κατάχρηση) σε πιστωτικούς φορείς στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να διαφυλάξουμε το αιτιολογημένο συμφέρον μας ή αιτιολογημένο συμφέρον τρίτων και δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι το συμφέρον του επηρεαζόμενου προσώπου που χρήζει προστασίας υπερβαίνει ή υπερισχύει τα εν λόγω αιτιολογημένα συμφέροντα.

7. Χρήση cookiess
7.1. Γενικά
Τα cookiess είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε μια Διαδικτυακή προσφορά. Σε περίπτωση που επισκεφθείτε την εν λόγω Διαδικτυακή προσφορά κάποια άλλη στιγμή, το πρόγραμμα περιήγησής σας αποστέλλει το περιεχόμενο των cookiess σε όποιον κάνει την προσφορά και έτσι, επιτρέπει την επαναταυτοποίηση της τερματικής συσκευής. Η ανάγνωση των cookiess μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε με βέλτιστο τρόπο τις Διαδικτυακές προσφορές μας και το κάνει ευκολότερο για εσάς να τις χρησιμοποιείτε.
7.2. Απενεργοποίηση και διαγραφή των cookiess
Όταν επισκεφθείτε τις διαδικτυακές σελίδες μας, θα ερωτηθείτε με ένα αναδυόμενο παράθυρο cookies εάν επιθυμείτε να επιτρέψετε τα cookiess που έχουν διαμορφωθεί στη σελίδα μας ή αν θέλετε να τα απενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις.
Σε περίπτωση που αποφασίσετε να μπλοκάρετε τα cookies, ρυθμίζεται ένα cookies αποκλεισμού στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Το cookies αυτό εξυπηρετεί αποκλειστικά τον σκοπό εκτέλεσης της αντίρρησής σας. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να απενεργοποιήσει μεμονωμένες λειτουργίες των διαδικτυακών σελίδων μας. Σημειώστε ότι ένα cookies αποκλεισμού, για τεχνικούς λόγους, μπορεί να ρυθμιστεί μόνο για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε για τη ρύθμισή του. Σε περίπτωση που διαγράψετε cookies ή χρησιμοποιήσετε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης ή διαφορετική τερματική συσκευή, πρέπει και πάλι να προχωρήσετε σε αποκλεισμό.
Η ρύθμιση προτιμήσεων δεν ισχύει για cookies που ρυθμίζονται στη διάρκεια επισκέψεών σας σε διαδικτυακές σελίδες τρίτων από άλλους παρόχους.
Το πρόγραμμα περιήγησής σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα cookies ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, συμβουλευτείτε τις λειτουργίες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, αυτό ίσως οδηγήσει στη μη διαθεσιμότητα μεμονωμένων λειτουργιών.
Επιπλέον, μπορείτε να διαχειρίζεστε και να απενεργοποιείτε τη χρήση cookies τρίτων στην παρακάτω διαδικτυακή σελίδα:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices .
Επειδή δεν λειτουργούμε εμείς τον ιστότοπο αυτό, δεν είμαστε υπεύθυνοι και δεν μπορούμε να επηρεάσουμε το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα.

7.3. Επισκόπηση των cookies που χρησιμοποιούμε
Στην παρούσα ενότητα, βρείτε μια επισκόπηση των cookies που χρησιμοποιούμε.
Απολύτως απαραίτητα cookies
Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε με ασφάλεια τις Διαδικτυακές προσφορές μας. Η κατηγορία αυτή, παραδείγματος χάριν, περιλαμβάνει:

 • Cookies που ταυτοποιούν ή επαληθεύουν την ταυτότητα των χρηστών μας
 • Cookies που αποθηκεύουν προσωρινά ορισμένες καταχωρήσεις των χρηστών (π.χ. περιεχόμενο καλαθιού αγορών ή διαδικτυακής φόρμας)
 • Cookies που αποθηκεύουν ορισμένες προτιμήσεις των χρηστών (π.χ. ρυθμίσεις αναζήτησης ή γλώσσας)
 • Cookies που αποθηκεύουν δεδομένα για να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο ή ήχου.

Αναλυτικά cookies

Χρησιμοποιούμε αναλυτικά cookies για να καταγράφουμε την συμπεριφορά χρήσης (π.χ. διαφημιστικές λωρίδες στις οποίες κάνατε κλικ, καταχώρηση ερωτημάτων αναζήτησης) των χρηστών μας και για στατιστική τους αξιολόγηση.

8. Ανάλυση ιστού

Χρειαζόμαστε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των Διαδικτυακών προσφορών μας για το σχεδιασμό τους ώστε να είναι πιο φιλικές για το χρήστη, να διεξαγάγουμε μετρήσεις εύρους και να εκτελούμε έρευνα αγοράς.
Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τα εργαλεία ανάλυσης ιστού που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα.
Τα προφίλ χρήσης που δημιουργούνται από τα εργαλεία αυτά με χρήση των cookies ανάλυσης ή με αξιολόγηση των αρχείων καταγραφής δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Τα εργαλεία είτε δεν χρησιμοποιούν καθόλου διευθύνσεις ΙΡ ή τις συντομεύουν αμέσως μετά τη συλλογή τους.
Αυτοί που προσφέρουν τα εργαλεία επεξεργάζονται δεδομένα απλώς ως εκτελούντες την επεξεργασία σύμφωνα με τις οδηγίες μας και όχι για δικούς τους σκοπούς.
Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με όσους προσφέρουν τα εργαλεία και πώς μπορείτε να αρνηθείτε τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων μέσω του εκάστοτε εργαλείου.
Θυμηθείτε ότι αναφορικά με εργαλεία που χρησιμοποιούν cookies αποκλεισμού, η λειτουργία αποκλεισμού σχετίζεται με τη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησης και έτσι ισχύει για την τερματική συσκευή ή πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε τη στιγμή εκείνη. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε πολλές τερματικές συσκευές ή προγράμματα περιήγησης, πρέπει να αποκλείσετε κάθε συσκευή και κάθε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.
Πέραν αυτού, μπορείτε γενικά να αποφεύγετε τη δημιουργία προφίλ χρήσης απενεργοποιώντας γενικά τη χρήση cookies. Για αυτό σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στην ενότητα Απενεργοποίηση και διαγραφή cookies.

8.1. WebTrends
Το WebTrends παρέχεται από την WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, Η.Π.Α.
Μπορείτε να αρνηθείτε τη συλλογή ή επεξεργασία των δεδομένων σας χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα αποκλεισμού με κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.

8.2. Google Analytics
Το Google Analytics παρέχεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Η.Π.Α. («Google»). Χρησιμοποιούμε το Google Analytics με την πρόσθετη λειτουργία που προσφέρει η Google για ανωνυμοποίηση των διευθύνσεων IP. Ενώ γίνεται αυτό, η Google ήδη συντομεύει τις IP εντός της Ε.Ε. στις περισσότερες περιπτώσεις αλλά το κάνει αυτό μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις Η.Π.Α., ενώ και στις δύο περιοχές αποθηκεύει μόνο συντομευμένες IP.
Μπορείτε να αρνηθείτε τη συλλογή ή επεξεργασία των δεδομένων σας χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο για λήψη και εγκατάσταση ενός πρόσθετου στο πρόγραμμα περιήγησης:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

9. Χρήση των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας
Εκτός από τις Διαδικτυακές προσφορές μας, προσφέρουμε εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας («Εφαρμογές»), των οποίων μπορείτε να κάνετε λήψη στην κινητή συσκευή σας. Πέραν των δεδομένων που συλλέγονται σε ιστότοπους, συλλέγουμε πρόσθετα προσωπικά δεδομένα μέσω των εφαρμογών μας που απορρέουν συγκεκριμένα από τη χρήση μιας κινητής συσκευής. Αυτό προκύπτει μόνο όταν παραχωρείτε ρητώς τη συγκατάθεσή σας.

9.1. Επεξεργασία δεδομένων από τους χειριστές των καταστημάτων εφαρμογών
Η συλλογή δεδομένων από εμάς ή εκτός του πεδίου ευθύνης μας δεν περιλαμβάνει τη μεταφορά δεδομένων όπως το όνομα χρήστη, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το αναγνωριστικό μεμονωμένης συσκευής σε ένα κατάστημα εφαρμογών (π.χ. το Google Play της Google, το App Store της Apple, το Galaxy Apps Store της Samsung) κατά τη λήψη της σχετικής εφαρμογής. Δεν είμαστε σε θέση να επηρεάσουμε τη συλλογή αυτών των δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία τους από το κατάστημα εφαρμογών ως υπεύθυνου επεξεργασίας.

10. YouTube
Οι παρούσες Διαδικτυακές προσφορές χρησιμοποιούν την πλατφόρμα βίντεο YouTube την οποία λειτουργεί η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, Η.Π.Α. («YouTube»). Το YouTube είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο και ήχου.
Όταν μεταβαίνετε σε αντίστοιχο ιστότοπο των Διαδικτυακών προσφορών μας που περιέχει ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής YouTube, δημιουργείται μια σύνδεση με το YouTube έτσι ώστε να επιτρέπεται η μετάδοση και αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο ή ήχου. Με τον τρόπο αυτό, μεταφέρονται δεδομένα στο YouTube ως εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από το YouTube.
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και το σκοπό των συλλεγόμενων δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το YouTube, τα δικαιώματά σας και τις επιλογές απορρήτου που είναι διαθέσιμα προς επιλογή σας, μπορείτε να βρείτε στη γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων του YouTube.

11. Ενημερωτικό δελτίο
11.1. Ενημερωτικό δελτίο με δυνατότητα επιλογής, Δικαίωμα απόσυρσης
Εντός του πεδίου εφαρμογής των Διαδικτυακών προσφορών μας, μπορείτε να εγγραφείτε για ενημερωτικά δελτία. Για να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιούμε την αποκαλούμενη διαδικασία διπλής αποδοχής που σημαίνει ότι θα σας στέλνουμε ενημερωτικό δελτίο μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προγράμματος ανταλλαγής μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (όπως το WhatsApp), SMS ή κοινοποίησης push αφού επιβεβαιώσετε ρητώς την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ενημερωτικού δελτίου προς εμάς κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο σε μια γνωστοποίηση. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία σε μετέπειτα χρόνο, μπορείτε να διακόψετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που αποστέλλεται με το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα της Διαδικτυακής προσφοράς, κατά περίπτωση. Αυτό προκύπτει στις διαχειριστικές ρυθμίσεις. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα Επικοινωνία .

12. Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Οι Διαδικτυακές προσφορές μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς διαδικτυακές σελίδες τρίτων, από παρόχους που δεν σχετίζονται με εμάς. Μετά το κλικ στο σύνδεσμο, δεν επηρεάζουμε με κανέναν τρόπο τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων που πιθανόν μεταδίδονται με το κλικ στο σύνδεσμο προς το τρίτο μέρος (όπως η διεύθυνση IP ή το URL του ιστότοπου στον οποίο βρίσκεται ο σύνδεσμος) καθώς είναι φυσικό ότι η συμπεριφορά τρίτων βρίσκεται εκτός της εποπτείας μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων από τρίτα μέρη.

13. Ασφάλεια
Οι υπάλληλοί μας και οι εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας είναι υποχρεωμένοι σε εμπιστευτικότητα και συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και να προστατεύουμε τα δεδομένα σας τα οποία διαχειριζόμαστε, ιδίως από τους κινδύνους μη σκόπιμης ή παράνομης καταστροφής, χειρισμού, απώλειας, αλλαγής ή μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται διαρκώς σύμφωνα με την τεχνολογική εξέλιξη.

14. Δικαιώματα χρήστη
Για επιβολή των δικαιωμάτων σας, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα Επικοινωνία . Όταν το κάνετε, βεβαιωθείτε ότι μπορεί να ταυτοποιηθεί το άτομό σας χωρίς αμφισημίες.
Δικαίωμα σε πληροφόρηση και πρόσβαση:
Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση από εμάς σχετικά με το αν γίνεται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ή όχι και, αν γίνεται, να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας.
Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής:
Έχετε το δικαίωμα να επιτύχετε την διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν χωρίς μη εύλογη καθυστέρηση εκ μέρους μας. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε τα ατελή προσωπικά δεδομένα, χρησιμοποιώντας και το μέσο παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.
Αυτό δεν ισχύει για δεδομένα που είναι απαραίτητα για σκοπούς τιμολόγησης ή λογιστικής ή για δεδομένα που υπόκεινται σε θεσμική περίοδο διατήρησης. Ακόμα και αν δεν απαιτείται η πρόσβαση σε τέτοιου είδους δεδομένα, ωστόσο, η επεξεργασία τους υπόκειται σε περιορισμούς (βλ. παρακάτω).

Περιορισμός επεξεργασίας:
Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε, στο βαθμό που πληρούνται οι θεσμικές απαιτήσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Άρνηση επεξεργασίας δεδομένων:
Έχετε το δικαίωμα άρνησης της επεξεργασίας των δεδομένων από εμάς ανά πάσα στιγμή. Δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα εκτός αν επιδείξουμε τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις ώστε να προσφέρουμε αποδείξεις για το λόγο περαιτέρω επεξεργασίας, ο οποίος υπερβαίνει τα δικά σας συμφέροντα, δικαιώματα και ελευθερίες ή για την παγίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
Άρνηση απευθείας μάρκετινγκ:
Επιπλέον, μπορείτε να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή. Συνυπολογίστε ότι, εξαιτίας οργανωτικών ζητημάτων, ενδέχεται να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη ανάμεσα στην άρνησή σας και τη χρήση των δεδομένων σας εντός του πεδίου εφαρμογής μιας εκστρατείας που ήδη διεξάγεται.
Άρνηση επεξεργασίας δεδομένων λόγω της νομικής βάσης "αιτιολογημένου συμφέροντος":
Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα άρνησης της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή, στο βαθμό που αυτό βασίζεται στη νομική βάση αιτιολογημένου συμφέροντος. Κατόπιν θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν αποδείξουμε υποχρεωτικούς θεμιτούς λόγους σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις για την επεξεργασία που υπερβαίνουν τα δικαιώματά σας.
Απόσυρση συγκατάθεσης:
Σε περίπτωση που δώσατε συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα άρνησης της συγκατάθεσης αυτής με άμεση ισχύ. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων πριν την ανάκληση από εσάς παραμένει αναλλοίωτη.
Φορητότητα δεδομένων:
Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς με δομημένη, συνήθους χρήσης και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή ή, αν είναι τεχνικά εφικτό, να απαιτήσετε τη μεταφορά των δεδομένων αυτών σε τρίτο μέρος.
Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή:
Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Μπορείτε υποβάλλετε ένσταση σε εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για τον τόπο κατοικίας σας ή την πολιτεία σας ή στην εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για εμάς. Αυτή είναι:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Διεύθυνση:
Λ. Κηφισίας 1-3
Τ.Κ. 115 23
Αθήνα
Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 210 6475696
Φαξ: +30 210 6475628
Ηλ. ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

15. Αλλαγές στην Γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων
Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αλλάξουμε τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων αν αυτό απαιτηθεί λόγω τεχνικών εξελίξεων. Στις περιπτώσεις αυτές, θα τροποποιήσουμε αντιστοίχως τη γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων. Συνεπώς μελετάτε την τρέχουσα έκδοση της γνωστοποίησης προστασίας δεδομένων, καθώς αυτή υπόκειται σε αλλαγές.

16. Επικοινωνία
Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, βρείτε μας στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα «Υπεύθυνος επεξεργασίας» .
Για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας καθώς και για προτάσεις και παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για την απόσυρση της συγκατάθεσής σας, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον επίτροπο του ομίλου μας για την προστασία δεδομένων:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

ή

DPO@bosch.com

17. Ημερομηνία ισχύος: 16.02.2018