Όροι χρήσης

 

Υπεύθυνος για τις ιστοσελίδες διαδικτύου της Robert Bosch S.A.

Όνομα και διεύθυνση
Robert Bosch S.A.
Eρχείας 37
194 00 Κορωπί Αττικής, Ελλάδα

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Gerhard Dambach του Arnold, Πρόεδρος
Ιωάννης Κάπρας του Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Philipp Christoph Grieninger του Friedrich Karl, Μέλος

Η επικοινωνία σας με τη Bosch
εmail: contact.RBGR@gr.bosch.com
τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 5701200

Καταχωρήσεις μητρώου
Γ.Ε.Μ.Η 748801000

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
ΑΦΜ: 094320787, Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων