Εξοπλισμός κεντρικού ελέγχου


 
CCS‑CU Μονάδα ελέγχου
  • Digital Acoustic Feedback Suppression
  • Discussion control without operator
  • Controls up to 150 contribution devices
  • Built-in monitor loudspeaker
 
 
CCS 900Ultro

LBB3316/00 Καλώδιο εγκατάστασης συστήματος, 100μ.

  • Creation of custom length network cables
  • Low smoke zero halogen to comply with safety and environmental standards
 
 
LBB 3316/xx CCS Καλώδιο επέκτασης
  • Low smoke zero halogen to comply with safety and environmental standards
  • Different lengths available
  • Prefabricated to reduce installation time