Λογισμικό συσκευής εγγραφής συνεδριάσεων


 
DCN

DCN-MR Λογισμικό συσκευής εγγραφής συνεδριάσεων

 • Recording in PCM/WAV, WMA or MP3 audio format
 • Stereo track can be used for bilingual recording
 • Ability to attach speaker names in the audio file
 • Network sharing of audio files
 
 
DCN

DCN-MRT Μονάδα λογισμικού απομαγν. εγγρ. συνεδρ.

 • Transcription of Meeting Recorder and CCS 900 files
 • Can play PCM/WAV, WMA or MP3 audio formats
 • Network sharing of audio files
 • Easy copying or extracting (parts) of audio files
 
 
DCN

DCN-MRFP Ποδοδιακόπτης για DCN-MR

 • Hands‑free control
 • User‑programmable pedals
 • Rugged and reliable construction
 • USB connection
 • Pedal pressing security