Έξυπνο λογισμικό ελέγχου


 
DCN

null

  • Synoptic room overview for monitoring and controlling the microphones
  • Voting control with individual results
  • On-screen help in many languages