Ενσύρματες συνεδριακές μονάδες


 
DCN‑DISS / DCN‑DISL Συνεδριακή μονάδα με σταθερό μικρόφωνο
 • Low susceptibility to mobile phone interference
 • Compact, attractive and ergonomic design
 • Fixed microphone
 • Built-in loudspeaker
 • Usable as delegate or chairman unit
 
 
DCN‑DISD Βασική συνεδριακή μονάδα
 • Low susceptibility to mobile phone interference
 • Compact, attractive and ergonomic design
 • Pluggable microphone
 • Built-in loudspeaker
 • Usable as delegate unit, dual delegate unit, chairman unit or single delegate unit with auxiliary button
 
 
DCN‑DISCS Συνεδριακή μονάδα με επιλογέα καναλιού
 • Low susceptibility to mobile phone interference
 • Compact, attractive and ergonomic design
 • Pluggable microphone
 • Channel selector with number and abbreviated channel name
 • Built-in loudspeaker
 • Usable as delegate or chairman unit
 
 
DCN‑DISDCS Συνεδριακή μονάδα με διπλό επιλογέα καναλιού
 • Low susceptibility to mobile phones
 • Compact, attractive and ergonomic design
 • Pluggable microphone
 • Two channel selectors with number and abbreviated channel name
 • Built-in loudspeaker
 • Usable as delegate unit, dual delegate unit, chairman unit or single delegate unit with auxiliary button
 
 
DCN‑DISV Συνεδριακή μονάδα με λειτουργία ψηφοφορίας
 • Low susceptibility to mobile phone interference
 • Compact, attractive and ergonomic design
 • Pluggable microphone
 • Five voting buttons
 • Built-in loudspeaker
 • Usable as delegate or chairman unit
 
 
DCN‑DISVCS Συνεδριακή μονάδα με λειτουργία ψηφοφορίας και επιλογέα καναλιού
 • Low susceptibility to mobile phone interference
 • Compact, attractive and ergonomic design
 • Pluggable microphone
 • Five voting buttons
 • Channel selector with number and abbreviated channel name
 • Built-in loudspeaker
 • Usable as delegate or chairman unit
 
 
DCN‑MICS/L Αποσπώμενο μικρόφωνο με κοντό/μακρύ στέλεχος
 • Uni‑directional microphone on adjustable stem
 • Built‑in plop and windshield