Ασύρματες συνεδριακές μονάδες


 
DCN

DCN-WLIION-D Πακέτο μπαταριών για DCN-WD

  • Long service life without charge degradation
  • 20 hours typical use from a full charge
  • Fully recharges in 3 hours
  • Built-in microprocessor controls charging cycle
  • Lithium-ion technology