Πομποί και μονάδες διασύνδεσης


 
INT‑TX Πομπός Integrus
 • Can distribute a maximum of 4, 8, 16 or 32 audio channels
 • Can be used with DCN Next Generation, or analogue systems like the CCS 900
 • Flexible configuration of channels and channel quality modes for efficient distribution
 • Configuration of transmitter and system via a display and one single rotary push button
 
 
INTEGRUS

LBB3422/20 Δομοστοιχείο διασύνδ. για 12x LBB3222/04

 • Direct connection of up to 12 LBB 3222/04 Interpreter Desks for six languages
 • Routing of floor signal (for instance from a CCS 900 discussion system) to interpreter desks
 • Eight symmetrical inputs
 • Facility for mounting input transformers for galvanic isolation between audio source and the transmitter
 
 
DCN

DCN-FCCCU Θήκη μεταφοράς για 2x συσκευές 19" 2U

 • Robust construction with reinforced corners
 • Easy to carry and store
 • Shaped interior
 • Holds up to two 19” units