Φωτεινός επαναλήπτης


 
FAA-420-RI-DIN Ενδεικτ. λυχνία από απόσταση για εφ. DIN
  • 360° view, for both wall mount and ceiling mount
  • Easy plug in installation
  • Easy cabling thanks to cable ties bracket and all direction knock-out holes
  • Long life and robust construction housing
  • Efficient LED
 

Features

easyinstall vds
 
 
FAA-420-RI-ROW Απομακρυσμένη ενδεικτική λυχνία
  • 360° view, for both wall mount and ceiling mount
  • Easy cabling thanks to cable ties bracket and all direction knock-out holes
  • Long life and robust construction housing
  • Efficient LED
 

Features

easyinstall