Πίνακες χειρισμού και ενδείξεων


 
 
 
 
 
FMF-FAT Περιφερειακό FAT πυροσβεστικής
 • Compliant to DIN 14662
 • Freely programmable display texts
 • Lockable sheet steel housing
 • Capacitive touch buttons
 
 
FMF-FBF-FAT Περιφερειακό FAT/FBF πυροσβεστικής
 • Compliant to DIN 14661 and 14662
 • Connection to UGM 2040 by RS-232 interface
 • Door prepared for fire brigade closure (profile semi cylinder)
 • Lockable sheet steel housing
 • Capacitive touch buttons
 
 
FMF-FIBS Fire Brigade Information and Control Center
 • Compliant to DIN 14661 and 14662
 • Lockable, two door housing made from robust sheet steel, painted inside and outside (RAL 3000, flame red)
 • Available in two versions (FMF-FIBS-A4 and FMF-FIBS-A3)
 • Prepared section for the optional installation of a manual call point
 • Includes all features of the fire brigade indicator and control panel