Περιβλήματα για εγκατάσταση σε πλαίσιο FPA-5000


 
Περιβλήματα για Εγκατάσταση σε Πλαίσιο
  • Surface-mount or installation in 482.6 mm (19") racks
  • Modular system
 
 
Περιβλήματα για Επιτοίχια Τοποθέτηση
  • Surface-mount, flush-mount or installation in 482.6 mm (19") racks
  • Modular system
 
 
FPA-5000
 
 
FPA-5000
 
 
FPA-5000
 
 
FPA-5000
 
 
FPA-5000
 
 
FPA-5000
 
 
FPA-5000
 
 
FPA-5000
 
 
FPA-5000
 
 
FPA-5000 Προδιαμορφωμένα περιβλήματα, με πλαίσιο
  • Time-saving and comfortable unpacking and installing
  • Easily commissioned, only customer-specific components have to be added
  • Environmentally friendly due to reduced waste
  • Convenient ordering