Σειρά DS7433 Δομοστοιχεία οκτώ εισόδων

 

Product variants

DS7433E Μονάδα, 8 εισόδων, για Ευρώπη

Eight-zone plug on board expander.

Commercial Type No.: DS7433E
Product No.: 4.998.800.800