Συμβατικό


 
IUI-SKCU0C-50 Μονάδα αποκλεισμού SmartKey, συμβατική
  • The SE 50 conventional control unit is programmable via the control panel
  • The SPE blocking element is controlled via the intrusion control panel
  • The SPE blocking element is suitable for various types of doors
 
 
IUI-SKCU1C-100 Σύστημα οπλισμού SmartKey, συμβατικό
  • The arming device is programmable via the control panel
  • Suitable for various types of doors
  • High security through “Challenge & Response” procedure
  • No manipulation or tampering possible