Παρελκόμενα Δέκτη/ πύλης επικοινωνιών Conettix


 
Conettix ITS‑D6686 Ethernet Network Adapters
 • 10Base-T/100Base-T network connection for IP account monitoring and central station automation
 • Certified IPv6 Ready by the IPv6 Forum
 • Two DB9 serial interfaces provide connection to D6600/D6672
 • Light emitting diodes (LEDs) provide status and activity
 • Supports 128-bit to 256-bit AES (Rijndael) encryption
 
 
Conettix D6201 Series IP Security Keys
 • 3200 IP account USB key available for larger capacity installations
 • 500 IP account USB key available for smaller projects and installations
 
 
CONETTIX

P6602 Καλώδιο εισόδου/εξόδου δέκτη

 • Supports use of input and output lines for Conettix receivers
 
 
CONETTIX

D6100RMK Κιτ τοποθέτησης σε ράφι για D6100

 • For mounting the D6100i and D6100iPv6 in a 19" rack
 
 
ITS-SPDIAL-FR Φωνητικό & ψηφ. σύστημα κλ. αρ. τηλ. ομ.
 • Transmission via voice and digital
 • Programming via keypad or remotely with a phone
 • Tamper proof housing
 • Supports Cesa 200 Bauds and Contact ID
 • French language pack