Ληστείας


 
ISC-PB1-100 Κουμπί εκφοβισμού διαρρηκτών, GLT
 • Panic button in DC circuit technology (GLT)
 • For connecting to an intrusion panel
 • Tamper contact
 • Surface– or flush–mounting of the cable
 • Compatible with optional cap with cover
 
 
4998117560 Είσοδος πανικού, συμβατική
 • Trigger push button in direct current technology
 • For connecting to a hold-up camera, for example
 • Cable can be surface– or flush–mounted
 
 
4998117564 Κουμπί εκφοβισμού διαρρηκτών, LSN
 • Panic button in LSN technology
 • For connecting to a LSN intrusion panel via LSN bus
 • Tamper contact
 • Surface– or flush–mounting of the cable
 • Compatible with optional cap with cover
 
 
Σύστημα εκφοβισμού διαρρηκτών RADION
 • Water and dust resistant
 • Sends panic alarms by user for unique identification
 • Single-button or two-button versions, reduces false activations
 • Up to 5 year battery life
 • Supervised for low battery and removal from monitored areas
 

Features

EasyBatteryReplace Wireless