Συστήματα συναγερμού εισβολής

Visual_Web_all_9007207546653067
 
Thumbnail_Web_all_23374220299

Πίνακες ελέγχου, κέντρα ελέγχου και πληκτρολόγια

Integrated security solutions for small applications to large, high security projects

 
Thumbnail_Web_all_54043201626082699

Παρελκόμενα για πίνακες ελέγχου και πληκτρολόγια

Our range of accessories complements the control panel offer for giving you all products for a comprehensive security solution

 
Thumbnail_Web_all_18014404607128331

Ανιχνευτές και παρελκόμενα

Our detector range covers multiple applications and deliver excellent catch performance together with false alarm immunity

 
Thumbnail_Web_all_13005573131

Premises Wireless

Our range of wireless devices integrates with our control panels to provide secure, scalable solutions for any application.

 
Thumbnail_Web_all_6097705227

Λογισμικό

Our portfolio includes various remote programming softwares which offer a user-friendly interface between PCs and our panels

 
Thumbnail_Web_all_6097638667

Συσκευές οπλισμού

Our portfolio offers units for mechanically locking doors and arming/disarming an intrusion system via the reader

 
Thumbnail_Web_all_6097703307

Συσκευές σηματοδοσίας

Our complete range of audible and visible signaling devices for indoor and outdoor applications

 
 
 

More Info