Κατευθυντική συστοιχία Vari


 
Συστοιχία μεταβαλλόμενων κατευθύνσεων
  • Unmatched sound quality and speech intelligibility
  • Smart modular design, flush mountable
  • Sophisticated beam configuration with EASE support
  • Integrated ambient noise level sensor for AVC